Általános közzétételi lista

I.Szervezeti, személyzeti adatok

1.A közfeladatot ellátó szerv 
 hivatalos neve Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
 székhelye 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8.
 postai címe 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8.
 telefon- és telefaxszáma +36 62 202-475
 elektronikus levélcíme hszc.titkarsag@hiszk.hu
 elektronikus levélcíme www.hszc.hu
 titkársági ügyfélszolgálatának elérhetőségei

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8.

+36 62 202-475

 felnőttképzési ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Ügyfélfogadás:

6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal utca 5-9.

Felnőttképzési iroda

H-Cs:

08:00 - 15:30

P:

08:00 - 13:00

+36 62 202-475/119-es melléken
vagy
+36 30 781-3197

2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai ld. Szervezeti ábra
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Kancellár:
Hegedűs Zoltán

Főigazgató: 
Árva-Nagy Sándorné

Gazdasági vezető: 
Süliné Juhász Márta

Főigazgató-helyettes:
Orvosné Bánvölgyi Éva

4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend nem releváns
5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége nem releváns
6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai nem releváns